Untitled Document

Informácie týkajúce sa nadlimitných a podlimitných zákaziek
(v zmysle novely č. 95/2013 zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.7.2013)

Informácie týkajúce sa zákaziek, ktoré nie sú nadlimitné ani podlimitné
(v zmysle novely č. 95/2013 zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.7.2013)

Informácie týkajúce sa nadlimitných, podlimitných zákaziek a podprahových zákaziek
(r. 2013 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní platného do 30.6.2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € - archív

Podprahové zákazky - archív