Untitled Document
   
Názov zákazky
Metóda verejného obstarávania
Predbežné oznámenie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Oznámenie o otváraní časti ponúk
Poznámky
Pranie bielizne, dezinfekcia verejná súťaž - nadlimitná Oznámenie PU - odkaz
Oznámenie UVO - odkaz
Oznámenie PU - odkaz
Oznámenie UVO - odkaz
-- Zrušenie PU - odkaz
Zrušenie UVO - odkaz
Oznámenie Ostatné - odkaz
Oznámenie Kritéria - odkaz
--
Videogastroskopická zostava podlimitná zákazka -- -- Vyhodnotenie - odkaz   -- --
Laserové vlákno pre endoskopickú fotoselektívnu vaporizáciu benígnej hyperplázie prostaty a prenájom urologického laserového systému nadlimitná zákazka -- -- Vyhodnotenie - odkaz   -- --
Videobronchoskopická zostava verejná súťaž - podlimitná -- Vesník VO - odkaz
Oznámenie - odkaz
Vyhodnotenie - odkaz   -- --
Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky verejná súťaž - nadlimitná Oznámenie PU - odkaz
Oznámenie UVO - odkaz
Oznámenie PU - odkaz
Oznámenie UVO - odkaz
-- Zrušenie PU - odkaz
Zrušenie UVO - odkaz
-- Verejná súťaž - zrušená
Mäso a mäsové výrobky podlimitná zákazka -- Oznámenie - odkaz Vyhodnotenie - odkaz Oznámenie - odkaz Oznámenie Ostatné - odkaz
Oznámenie Kritériá - odkaz

Súhrnný dokument v zmysle § 49a ods. 1 písm. c
Informácia v zmysle § 49a ods. 1 písm. d

Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení v Univerzitnej nemocnici Martin" podprahová zákazka -- Výzva - odkaz -- nezverejňuje sa Oznámenie Ostatné - odkaz
Oznámenie Kritéria - odkaz
Poznámka - odkaz
Rehabilitačné pobyty pre rok 2013 podprahová zákazka -- Výzva strana 1 - odkaz
Výzva strana 2 - odkaz
Vyhodnotenie - odkaz nezverejňuje sa -- Poznámka - odkaz
Oftalmologický operačný mikroskop podlimitná zákazka -- Oznámenie - odkaz Vyhodnotenie - odkaz --

Oznámenie Ostatné - odkaz
Oznámenie Kritériá - odkaz

 
Servis motorových vozidiel verejná súťaž - podlimitná -- Oznámenie - odkaz Vyhodnotenie - odkaz Oznámenie - odkaz Ostatné - odkaz
Kritériá - odkaz
--